Kongre Konuşmaları

Yurtdışı Kongre Konuşmalar:

1. Ahmet Baris Güzel (Turkey). Laparoscopic restaging in early ovarian cancer . 2nd International Video Workshop on radical surgery in gynaecological oncology (ESGO) April 8 -10, 2010 Diplomat hotel, Prague

2. Ahmet Barış Güzel(Turkey). Laparoscopic Pelvic Lymphadenectomy: Tips & Tricks. I st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy. 24-28 April,2013. Susesi Luxury Resort Antalya / TURKEY

3. Ahmet Barış Güzel(Turkey). Laparoscopic approach to the adnexial masses. 3 rd Annual MESGE Congress in Conjunction with the 6 th Annual Congress of TSGE. April, 8-12 2015. Antalya / TURKEY

4. Ahmet Barış Güzel. Minimal İnvasive Surgery Fort he Management of Adnexal Masses 5 th SEERSS 1 st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress December 15-18, 2016 İstanbul Turkey

 

Yurt içi Konuşmalar:

1. Güzel AB. Menopoz Semptomları ve Tanı Pratisyen Hekimler İçin Menopoz Kursu.. Ç.Ü.T.F. Adana 2-4 Temmuz 2003

2. Güzel AB. Gebelikte Beslenme ve Kilo Alma Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık Kursu Adana 03.05.2004

3. Güzel AB. Postterm Gebelikler VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri. Adana 1-3 Kasım 2004

4. Güzel AB. Gebelikte Beslenme ve Kilo Alma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu & Ç.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık Kursu. Kahramanmaraş 16 Mayıs 2005 Pazartesi

5. Güzel AB. Postmenopozal Dönemde Semptomlar ve Tanı Menopoz Kursu. Park Zirve Adana 29-30 Mart 2006

6. G üzel AB.POP ta değerlendirme ve sınıflama. 2. Çukurova Ürojinekoloji sempozyumu 12-13 Nisan 2008 adana.

7. Güzel AB. Antenatal Bakım IX. Çukurova Perinatoloji Günleri. 17-19 Nisan 2007

8. Güzel AB. Fetal Büyüme Geriliğinin Tanısı Çukurova Perinatoloji Günleri. 17-19 Nisan 2007

9. Güzel AB. Pelvik Yan Duvar Tutulumlarında Cerrahinin Endikasyonları ve Tekniği 09-10.06.2007 Jinekolojik Onkoloji Ankara Patalya Hotel Bölgesel Toplantı

10. Güzel AB.Doğuma Bağlı Anne Ölümleri.Gebelik İzlemleri ve Doğum yönetimi.14-15 Kasım 2008 Adana

11. Güzel AB.Gebeliğin 28-32.Haftalarda Değerlendirilmesi. 14-15 Kasım 2008 Adana

12. Güzel AB.Plasenta previa,acreta’da epidemiyoloji, tanı ve korunma. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Mayıs 2009 – Girne.

13. Güzel AB. Uterin Leiomyosarkomda Tedavi. Endometrium kanseri ve Servikal sitoloji Sempozyumu. 20 kasım 2009 Antakya.

14. Ahmet Barış Güzel. Lichen Sclerosis. Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı. Konya. Rixos Otel.27-28 Mart 2010.

15. Ahmet Barış Güzel. Preinvaziv lezyonlarda Kolposkopi Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı. Konya. Rixos Otel (Dr Aytekin Altıntaş’ın katılmaması üzerine bu görev bana verilmiştir)

16. Ahmet Barış Güzel. Histerektomi Sonrası Serviks Kanseri Tanısı alan Olgularda Yönetim. Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı. Adana. Hilton Otel.26-27 Haziran 2010.

17. Ahmet Barış GÜZEL. Ergenlerde Adnexal Kitlelere Yaklaşım. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010. Su Sesi De Luxe Resort Otel Antalya

18. Ahmet Barış Güzel. Tuba-ovarian abselerde laparoskopik yaklaşım. . Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide Yenilikler Sempozyumu. 24 Şubat 2011.TC Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Adana

19. Ahmet Barış Güzel Sağ-Sol Hemikolektomi, Transvers Kolektomi 2. Jinekolojik Onkolojik Cerrahide Video – Workshop. 23-27 Mart 2011 Ankara( Dr Aytekin Altıntaş’ın katılmaması üzerine bu görev bana verilmiştir)

20. Ahmet Barış Güzel. Plasenta invazyon anomalisinde uterus koruyucu cerrahi, A.iliaka interna ligasyonu, B Lynch sütürü. Doğum Sonu Kanama ve IUGR semineri.10 Nisan 2011 Adana.

21. Ahmet Barış Güzel. Pelvik İnflamatuar Hastalıkta ne zaman ve kimlere cerrahi yaklaşım. 9. Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi. 17-22 Mayıs 2011 Antalya.

22. Ahmet Barış Güzel. Rekürren vulvo-vaginitlerde modern ve geçerli yönetim. 10. Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi. 09-13 Mayıs 2012 Antalya.

23. Ahmet Barış Güzel. Adneksial Kitlelerde Laparoskopik Yaklaşımın Yeri ve Sınırları. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. 2 Haziran 2012 Edirne

24. Ahmet Barış Güzel. Adneksial Kitlelerde Laparoskopik Yaklaşım. Bölgesel Jinekolojik Endoskopi Toplantısı. 16 Haziran 2012 Kahramanmaraş.

25. Ahmet Barış Güzel. Nadir malign vulva tümörleri : Melanom, paget hastalığı, bartholin bezi kanseri, sarkom.13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji kongresi. 7-11 Kasım 2012 Gloria Hotels Antalya.

26. Ahmet Barış Güzel. Adneksial Kitlelerde Laparoskopi. Jinekolojik Laparoskopi kursu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi.21 Aralık 2012 Antakya.

27. Ahmet Barış Güzel. Laparoskopik Myomektomi. Jinekolojik Laparoskopi kursu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi.21 Aralık 2012 Antakya.

28. Ahmet Barış Güzel. Adneksial Kitlelerde Laparoskopi. Jinekolojik Laparoskopi kursu. Acıbadem Adana hastanesi. 22 Aralık 2012 Adana.

29. Ahmet Barış Güzel. Adneksial Kitlelerde Laparoskopi. Jinekolojik Laparoskopi kursu.Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi.23 Aralık 2012. Mersin.

30. Ahmet Barış Güzel. Laparoskopik Myomektomi. Jinekolojik Laparoskopi kursu. Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi.23 Aralık 2012. Mersin.

31. Ahmet Barış Güzel. İnkomplet cerrahi uygulanmış endometrium kanserlerinde yeniden evreleme. 11. Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2013 Rixos Sungate Otel. Antalya.

32. Ahmet Barış Güzel. Postmenopozal kanamalara yaklaşım Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Doğu Akdeniz Çalıştay ve Sempozyumu. 9-10 Kasım 2013 Adana.

33. Ahmet Barış Güzel. Vasküler komplikasyonlar : Önlem ve Yönetim. 6.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu. 19-22 Mart 2014 İzmir.

34. Ahmet Barış Güzel. Lokal ileri servikal kanser yönetimi 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 15-19 Mayıs 2014 Antalya.

35. Ahmet Barış Güzel. Oturum Başkanlığı. Ürojinekoloji Derneği Adana Çalıştayı 20-21 Eylül 2014 Adana

36. Ahmet Barış Güzel. 4. TJOD Asistan Okulu Endometrium Kanserinde Yönetim 17-19 Ekim 2014 Girne- Kıbrıs

37. Ahmet Barış Güzel. Laparaskopik intraperitoneal pelvik-paraaortik lenfadenektomi. 14. jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Antalya

38. Ahmet Barış Güzel. Düşük Dereceli Anormal Servikal Bozukluklarda Sitolojik ve Histolojik Yönetim. 14. jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Antalya

39. Ahmet Barış Güzel. Uzman video sunumu. Jinekolojik Endoskopi Kursu. 17-18 Ocak 2015 Acıbadem İstanbul.

40. Ahmet Barış Güzel. Kronik Pelvik Ağrı. I.Pelvik Taban Hastalıkları. Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu. 13-14 Mart 2015 Adana

41. Ahmet Barış Güzel. Tip II Erken evre endometrium kanserinde yönetim ve adjuvan tedavi. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2015 Antalya

42. Ahmet Barış Güzel. Laparoskopik pelvik lenfadenektomi. Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Jinekolojik Laparoskopi Cerrahi Kursu. 9-10 Ocak 2016, Adana.

43. Ahmet Barış Güzel. Anormal Uterin Kanamalı olguların tanı, tedavi ve takibi. Seyhan Vadisi Başkent Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Günleri, 9-10 Nisan 2016 Adana.

44. Ahmet Barış Güzel. Laparaskopik Myomektomi. Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Jinekolojik Laparoskopi Cerrahi Kursu 23-24 Nisan 2016 Ankara.

45. Ahmet Barış Güzel. Anormal Uterin Kanamalı Olguların Tanı, Tedavi ve Takibi.Seyhan Vadisi Başkent Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Günleri. 9-10 Nisan 2016 Adana.

46. Ahmet Barış Güzel. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi 11-15 Mayıs 2016 Antalya

47. Ahmet Barış Güzel. Erken Evre Over Kanserinde Laparoskopinin Yeri. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Kayseri Bölgesel Toplantısı. 4 Haziran 2016 Kayseri.

48. Ahmet Barış Güzel. Çocukluk Çağında Adneksal Kitlelere Yaklaşım.14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 5-9 Ekim 2016 Antalya.

49. Ahmet Barış Güzel. Servkal patolojiler, primer ve sekonder korumada yenilikler. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 5-9 Ekim 2016 Antalya.

50. Ahmet Barış Güzel. Fertilite Koruma Yöntemi, Over Kanseri.15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 30 Kasım 4 Aralık 2016 Antalya.

51. Ahmet Barış Güzel. Minimal İnvasive Surgery Benign Adnexal Masses. 5 th SEERSS 1 st GynOncoMIS and Robotic Surgery congress.December 15-18. 2016. İstanbul.

52. Ahmet Barış Güzel. Adneksal Kitlelerde Laparoskopi. Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Laparoskopik Cerrahi Kursu 7-8 Ocak 2017 Adana

53. Ahmet Barış Güzel. Kadın Anatomisi. II.Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları ve Multidisipiliner Yaklaşımlar Sempozyumu 31 Mart-01 Nisan 2017 Adana

54. Ahmet Barış Güzel. Oturum başkanlığı Başkent Üniversitesi II. Geleneksek Jinekolojik Onkoloji Toplantısı. 1-2 Nisan 2017 Adana

55. Ahmet Barış Güzel. Yüksek dereceli sitolojik ve histolojik anormalliklerin yönetimi. 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 17-21 Mayıs 2017 Antalya.

56. Ahmet Barış Güzel. Anormal Histolojide Yaklaşım. Mersin Onkoloji Günleri. 10 Haziran
2017 Mersin.

57. Ahmet Barış Güzel. Random Biopsilerin Kolposkopi Uygulamsında Yeri Vardır. V. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi. 7-10 Aralık 2017 İzmir.

58. Ahmet Barış Güzel. Over Kistlerinde Laparoskopik Teknikler. Histereskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kursu. 20-21 Ocak 2018 Adana.

59. Ahmet Barış Güzel. Dermoid Kistlerin Laparoskopik Tedavisi. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-25 Şubat 2018 İstanbul

60. Ahmet Barış Güzel. Temel Laparoskopik cerrahi kursu. Eğitmen. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-25 Şubat 2018 İstanbul

61. Ahmet Barış Güzel. Kişiye Özel Laparoskopik Sütür Kursu. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-25 Şubat 2018 İstanbul

62. Ahmet Barış Güzel. Taramada smear ve HPV bazlı stratejiler. 3. Geleneksel Başkent Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Toplantısı 31 Mart- 1 Nisan 2018.

Randevu Telefon
Yol Tarifi