Yumurtalık (Over) Kanseri

YUMURTALIK KANSERİ ( OVER KANSERİ )

Kadınlarda görülen kanserlerin %4ünü, tüm jinekolojik kanserlerin %23 ünü oluşturmakla birlikte kadın genital sistemine bağlı kanser ölümlerinin yarısından sorumludur. Bir araştırmaya göre Amerika’da yıllık ortalama 25.000 vaka tanı almakta ve yine yaklaşık 12.000 kadın bu hastalığa bağlı kaybedilmektedir. Erken evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları daha yüksektir. Evre I de ortalama 5 yıllık sağ kalım %90 civarında iken Evre IV’de bu oran %5’e düşmektedir. Tüm evreler birlikte değerlendirildiğinde ortalama 5 yıllık sağ kalım %40 civarındadır.

Over kanserleri genellikle semptomsuz seyreder ve tanı konulduğunda olguların %75’inde tümör overlerin dışına yayılmış yani ileri evre haline gelmiş halde tespit edilir. Bu nedenle jinekolojik kanserler içerisinde “sessiz öldürücü” olarak isimlendirilir. Ülkemizde jinekolojik kanserler içerisinde ilk sıralardadır.Over kanserleri kanserin gelişme bölgesine göre çok geniş bir spektrum gösterir. Bunlar içerisinde en fazla görülen overin yüzeyel epitelyuminden köken alan epiteliyal over kanseridir. Tüm over kanserlerinin %90 ını oluşturur.

Erken tanı için herhangi bir test bulunmamakla birlikte bu kanserlerin %15 inin 40 yaş öncesinde ve %25 inin evre I de yakalanabilir olması düzenli jinekolojik kontrollerin önemini göstermektedir. Özellikle Avrupa kaynaklı yayınlarda düzenli ve bilinçli jinekolojik kontroller ile olguların daha erken evrede yakalanabilir olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Semptomlar nonspesifik yani herhangi bir hastalıkta da görülebilecek semptomlardır. Bununla birlikte, pelvik bölge yada karında şişlik ,dolgunluk, ağrı ve gerginlik hissi, hazımsızlık, ele gelen kitle hissi over kanserini düşündürmelidir. Yine, sürekli bulantı, nedeni açıklanamayan ishal ya da kabızlık, cinsel ilişki sırasında ağrı, anormal vajinal kanama, sürekli halsizlik hissi, sırt ağrısı gibi belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalı ve pelvik bölge herhangi bir patoloji açısından incelenmelidir.

Randevu Telefon
Yol Tarifi