Kitaplardaki Bölümler

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

C2.1.Kadayıfçı O,Güzel A.B,Demir S.C,Ürünsak İ.F, (Ed) Genazzani A.R. Ayhan A. (Çeviri Editörü), Hormon Replasman Tedavisi ve Kanser (Onkogenler ve Tümör Süpresör Genleri), 1-9 pp., Ankara, Güneş Kitabevi, 2003,

C2.2.Kadayıfçı O.Güzel A.B.Demir S.C., (Ed) Genazzani A.R. Ayhan A. (Çeviri Editörü), Hormon Replasman Tedavisi ve Kanser (Angiogenez’in biolojisi ve vasküler endotelyal growth faktör-D’nin rolü), 25-30 pp., Ankara, Güneş Kitabevi, 2003

C2.3.O.Kadayıfçı, İ.F. Ürünsak, A.B.Güzel, M.Onbaşıoğlu: ., Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Notları (Puerperium), 262-269 pp., Adana, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları, 2004

C2.4.O.Kadayıfçı, İ.F. Ürünsak, A.B.Güzel, M. Onbaşıoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Notları (Gebeliğin II. Yarısında Olan Kanamalar), 284-291 pp., Adana, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları, 2004

C2.5.O.Kadayıfçı, İ.F. Ürünsak, A.B.Güzel, M. Onbaşıoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Notları, (Rh İzoimmunizasyonu), 292-297 pp., Adana, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları, 2004

C2.6.O.Kadayıfçı, C Evrüke, A.B.Güzel,M Onbaşıoğlu, Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Notları (Gebelikte Antibiyotik Kullanımı), 303-310 pp., Adana, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları, 2004

C2.7. O.Kadayıfçı, L Toksöz, A.B.Güzel, M Onbaşıoğlu, Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Notları (Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları), 270-283 pp., Adana, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları, 2004

C2.8.O.Kadayıfçı, Cüneyt Evrüke, A.B.Güzel, M Onbaşıoğlu : No: 24,, Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Notları (Çoğul Gebelikler), 190-213 pp., Adana, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları, 2004

C2.9.İ.F.Ürünsak, .O.Kadayıfçı, A.B.Güzel: . , Ankara, 2004:77-88, O Kadayıfçı, O Derman, İF Ürünsak, NÖ Kanbur, D Haznedaroğlu, H Serim, B Tezel, Ergen Sağlığı Ve Gelişimi Kaynak Kitabı (Adolesanda Kontrasepsiyon,), 77-88 pp., Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2004

C2.10.O.Kadayıfçı, İ.F. Ürünsak A.B.Güzel, Victor Gomel, Etik, Kalite Ve Laparoskopik Cerrahi (Jinekoloji’de Laparoskopik Cerrahi), 395-406 pp., Ankara, Atlas Kitapçılık, 2004

C2.11.İ.F.Ürünsak, A.B.Güzel, O.Kadayıfçı,, FT Özgünen, VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri Kurs Kitabı (Genetik Danışma), 127-136 pp., Adana, Çukurova Üniversitesi Yayınları, 2004

C2.12.Ahmet Barış Güzel, İF Ürünsak., FT Özgünen, VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri Kurs Kitabı (Günaşımı Gebelikler), 63-72 pp., Adana, Çukurova Üniversitesi Yayınları, 2004

C2.13.Kadayıfçı O. Güzel A.B., O Kadayıfçı, İF Ürünsak, Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum (Lamaze Yöntemi Nedir.), 1-5 pp., İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi., 2005

C2.14.Köker İ.,Güzel A.B.,Ünal E.A., İ.Köker, Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri (Kadın Genital Sistemi ve Gonadların Gelişmesi), 2-12 pp., Adana, Nobel Kitabevi, 2006

C2.15.Köker İ.,Güzel A.B, İ.Köker, Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri (Gebeliğin Erken Dönemde Tanınması), 177-190 pp., Adana, Nobel Kitabevi, 2006

C2.16.İ.F.Ürünsak,Güzel A.B. Doğum Yolu, İ.Köker, Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri (Kemik ve Yumuşak Pelvis), 280-5 pp., Adana, Nobel Kitabevi, 2006

C2.17.Ürünsak İF, Güzel AB., İsmet Köker., İnfertilite. (Servikal Faktöre Bağlı İnfertilite.), 27-33 pp., Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 2008

C2.18.Köker İK, Güzel AB., İsmet Köker, İnfertilite (Prematür Over Yetmezliği.), 113-120 pp., 2008, Çukurova Üniversitesi Basımevi., Adana

C2.19.Cansun Demir, Ahmet Barış Güzel., Eberhard Merz.Çev.Ed.Selçuk Özden, Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason (Transvaginal Ultrasonun Gelişimi ve Günümüzdeki Rolü.), 11 pp., İstanbul, Doğan Tıp, 2009

C2.20.Mehmet Ali Vardar, Ahmet Barış Güzel. Ed.Haldun Güner, Jinekolojik Onkoloji (Endometrial Hiperplazi), 233-243 pp., Ankara, Rotatıp Kitabevi, 2010

C2.21.Ahmet Barış Güzel, Selim Mısırlıoğlu, Ed. S Cansun Demir, Doğum Sonu Kanama (Transfer Kararında ve Kan Kaybının Değerlendirilmesindeki Gizli Tehlikeler.), 34-43 pp., İstanbul, Matus Basımevi, 2010

C2.22.Mehmet Ali Vardar, Ahmet Barış Güzel, Ed. S Cansun Demir, Doğum Sonu Kanama (Peripartum Histerektomi), 292-296 pp., İstanbul, Matus Basımevi, 2010

C2.23. Mehmet Ali VARDAR  Ahmet Barış GÜZEL. Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysterescopy. (Schata Radikal Vajinal Histerektomi ve Total Laparoskopik Radikal Histerektomi),453-465 pp.Ankara,Güneş Tıp Kitabevi,2011.

 C2.24 Mehmet Ali VARDAR  Ahmet Barış GÜZEL. Jinekolojik Laparoskopi Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar.(Jinekolojik onkoloji ve Laparoskopi),267-275 pp.Ankara, Büyükharf Kitabevi,2011.

C2.25 Ahmet Barış GÜZEL, Mehmet Ali VARDAR, Aytekin ALTINTAŞ.Textbook of Gynaecological Oncology. (Pleural Effusions and Refractory Ascites).941-945 pp, Ankara, Güneş Publishing,2011.

C2.26. Mehmet Ali Vardar, Ümran Güleç, Ahmet Barış Güzel. Ed. Ali Ayhan.Jinekolojik Onkoloji(Endometrium kanserinde Laparoskopik Cerrahinin Yeri).. 795-801, Ankara. Güneş Kitabevi 2013.

C2.27.Ahmet Barış Güzel. Ed. Ali Ayhan. Jinekolojik Onkoloji(Uterin Sarkomlarında Yeni Sınıflama ve Evreleme). 437-439 Ankara. Güneş Kitabevi 2013

C2.28. Mehmet Ali VARDAR  Ahmet Barış GÜZEL. Ed. Haldun Güner. Jinekolojik Cerrahi(Serviks Kanserinde Pelvik yan Duvar Rekürrensleri). 823-833. Ankara. Güneş Kitabevi 2012.

C2.29. Mehmet Ali Vardar, Ümran Küçükgöz Güleç, Ahmet Barış Güzel. Endometrium kanserinde laparoskopik cerrahinin yeri. Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği Jinekolojik Onkoloji Kitabı. Sayfa: 795-800. Güneş Tıp Kitapevi 2012..

C2.30. Ahmet Barış Guzel. Norwitz E, Schorge J. Çev Ed. S Cansun Demir, Ümran Küçükgöz Güleç. Bir Bakışta Kadın Doğum(Anormal Vajinal Kanama).10-12.Ankara. Akademisyen Kitabevi.2013

C2.31. Aytekin Altıntaş, M.Ali Vardar, Ahmet Barış Güzel. Servikovajinal Anomalilerde Sitoloji ve Histoloji. Modern Kolposkopi . E.J.Mayeaux, J.Thomas Cox. Çev Ed. Prof Dr Ali Ayhan.Güneş Tıp Kitabevleri 2014  Ankara.

C2 32.Ahmet Barış Guzel. Posner GD, Dy J, Black AY, Jones GD. Çev Ed. S Cansun Demir, Ümran Küçükgöz Güleç. Eylem ve Doğum(Uterus-Vajen).21-36.Ankara. Akademisyen Kitabevi.2014

C2.33.Ahmet Barış Güzel. Onkolojik Aciller.Jinekolojik Onkoloji El Kitabı.Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Doç. Dr. İbrahim Alanbay.Modern Tıp Kitabevi.2015.Ankara.

C2.34.Ahmet Barış Güzel, Selim Mısırlıoğlu. Servikal Neoplazi ve Karsinomu. Obstetrik ve Jinekoloji, 409-422 pp, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015.

C2.35Ahmet Baris Guzel, Umran Kucukgoz Gulec, Mehmet Ali Vardar, Aytekin Altintas. Lymphocele, Lymphorrhea After Lymphadenectomy. Textbook of Gynecologic Oncology. Second Edition. Güneş Tıp Kitabevleri 2016.  1507-1515.

C2.36. Ahmet Barış Güzel. Postpartum kanama için risk faktörleri. Postpartum Kanama. Ali Ayhan, Ateş Karateke, Hüsnü Çelik, Polat Dursun Güneş Tıp Kitabevi.2017. Ankara.

Randevu Telefon
Yol Tarifi