Eğitim ve Görevler

Prof.Dr.Ahmet Barış GÜZEL

31.10.1974 tarihinde Mersin’ de doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Mersin’de tamamladım. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 1999-2004 yılı Eylül ayında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında tamamladım. Bir yıllık askerlik süresi dışında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ nda hizmete devam ettim, bu sürenin, 2004-2005 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak, 2005-2006 yılları arasında Malatya Asker Hastanesinde Tabib Asteğmen olarak, 2006 yılından 2007 yılına kadar uzman, 2007-2012 yılları arasında yardımcı doçent ve 2012 Eylül ayında doçent unvanını alarak  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında görevine devam ettim ve 2018 Temmuz ayında Profesör unvanını alarak aynı klinikte çalışmaya devam ettim. Akademik hayatım süresince bir çok yurt dışı ve yurt içi eğitim, kongre ve seminerlere katıldım. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalında çalışmaya devam etmekteyim.

Öğrenim Durumu                :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1998
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Çukurova Üniversitesi 2004

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Postmenopozal Kadınlarda Kişiye Özgü Tedavi, Tedavi Modalitelerinin Kemik Mineral Dansitometrisi ve Lipid Profiline Olan Etkisi ve Hasta Uyumu, Adana 2004

Görevler                                :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar. Gör. Ç.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum A.D. 1999 – 2004
Uzm. Dr. Ç.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum A.D. 2004 – 2005
Tbp. Asteğmen Malatya Asker Hastanesi 2005 – 2006
Uzm. Dr. Ç.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum A.D 2006 – 2007
Yard. Doç. Dr. Ç.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum A.D 2007 – 2012
Doç. Dr Ç.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum A.D 2012 –

Yüksek Lisans Tez Yönetici ve Yardımcılığı

1.Erken evre endometrium kanserinde rekürrensi belirleyen prognostik faktörler. Dr. Selim Mısırlıoğlu Adana 2011,  Tez Danışmanı. Yard. Doç. Dr Ahmet Barış Güzel

2.Uterin sarkomlarda klinikopatolojik özellikler ve prognostik faktörler. Dr. Ghanim Khatib, Adana  2012 , Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ahmet Barış Güzel

3.Evre IB2-IIA (Bulky) Serviks Kanserinde Farklı Tedavi Modalitelerinin Değerlendirilmesi. Adana  2012. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Barış Güzel

4.Epitelyal over kanserli platine sensitif ve resistan hastalarda tekrarlayan kemoterapi rejimlerinin sağkalım süresine etkileri. Adana 2017. Tez Danışmanı Doç.Dr.Ahmet Barış Güzel.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.Gebelerde vulvovagina kandidozu, etken mikroorganizmaların tanısı ve trimestırlara göre dağılımı. Tıp Fakültesi Projesi 2010 Proje Yöneticisi

2.Jinekolojik Onkoloji Olgularında vulvavagina kandidozunun prevalansı ve etkenleri. Kemoterapi ve radyoterapinin vagen florasına etkisi. Tıp Fakültesi Projesi 2010 Projede Araştırmacı.

3.Yüksek ve düşük doz östrojen içeren oral kontraseptif, rahim içi araç ve kondom kullananlarda vagina kolonizasyonu ve vulvovagina kandidozunun araştırılması ve rektum kolonizasyonu ile ilişkisi. Tıp Fakültesi Projesi 2010 Proje Yöneticisi

4.Vaginal Candida Krusei İzolatlarının Epidemiyolojik Özellikleri ve On Antifungal İlaca Duyarlılığının Araştırılması Tıp Fakültesi Projesi 2013 Proje Yöneticisi

5.Endometrial Karsinosarkomlu ve Tip 12 Adenokarsinomlu Olgularda Programlı Hücre Ölümü Reseptör 1 PD1 ve Programlı Hücre Ölümü Reseptör Ligand PDL1 Ekspresyonunun Klinik Önemi Tıp Fakültesi Proje Araştırmacı 2015.

6.Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı?nda, Jinekolojik Onkoloji ve Jinekolojik operasyonlarda laparoskopk yaklaşımda hasta açısından kazanımlar, Uzmanlık Öğrencilerinin Minimal İnvazif Endoskopik Cerrahi Eğitiminde Bilgi ve Becerilerinin Gelişimi açısından kazanımların değerlendirilmesi. Tıp fakültesi 2016 Proje Yöneticisi.

7.Candida ve Trichomonas Vaginitlerinin Laboratuvar Tanısında Lateks İmmünokromatografi Yönteminin Değeri Tıp fakültesi 2016 Proje Araştırmacı.

 

Ödüller :

1.Vardar MA, Güzel AB, Kadayıfçı O, Ürünsak İF, Büyükkurt S. Fertility sparing therapy in early endometrial cancer. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. Nisan 2009 – İzmir. (Video Bildirisi Birincilik Ödülü)

2.Güleç ÜK,Ürünsak İF, Vardar MA, Büyükkurt S, Güzel AB et al.Laparoscopic restaging      inovarian carcinoma. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan – 4Mayıs 2008 Antalya (Poster 3.lük Ödülü)

3.Naciye Özeren, Derya Gümürdülü, Ahmet Barış Güzel, Handan Zeren, Demet Aras, Melek Ergin, Mehmet Ali Vardar, Aytekin Altıntaş. Endometrial Adenekarsinom ve Hiperplazilerde CTNNB1 Mutasyonu, B-Katenin ve E-Kaderin Ekspresyonu, Klinik ve Histopatolojik Prognostik Faktörler ile İlişkisi. 20. Ulusal Patoloji Kongresi29 Eylül-3 Ekim 2010 Eskişehir. İkinci En İyi Poster Ödülü.

 

Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2008-2009 Dönem IV   Aile Planlaması 2 15 17
  Puerperal Enfeksiyonlar 1 15 17
Dönem VI   Gebelikte İlaç Kullanımı 1 19
2009-2010 Dönem IV    Aile Planlaması 2 15 17
   Puerperal Enfeksiyonlar 1 15 17
Dönem VI  Gebelikte İlaç Kullanımı 1 19
2010-2013 Dönem III Jinekolojik kanserlerde tarama 2 300
Korpus Uteri Hastalıkları 2 300
Dönem IV Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar 2 15 35
Jinekolojik Kanserler 6 15 35
 

2013-2016

 

 

 

Dönem III Puerperal Enfeksiyonlar 1 380
Korpus Uteri Hastalıkları 1 380
Dönem IV Vulva vajen preinvaziv hastalıkları 1 15 38
Vulva vajen kanserleri 2 15 38
Serviks Kanseri 2 15 38
Gestasyonel Trofoblastik  Hastalıklar 2 15 38

 

 Çeviri Kitap Editörlüğü, Yardımcılığı

C3.1. Hoeard W. Jones III. Jhon A Rock. Te Linde Operative Gynaecology. Güneş Tıp Kitabevleri 2017. Ankara.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (Adana Şubesi)

Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği

İnternational Gynecologic Cancer Society

European Society Gynecologic Oncology

Randevu Telefon
Yol Tarifi